Cellox 20 marknadens kraftfullaste och mest utvecklade utrustning för permanent hårborttagning.

Jag utför säkra och effektiva behandlingar med marknadens kraftfullaste IPL-system. Äntligen kan du bli fri från oönskad hårväxt, både snabbt och effektivt. Du kan glömma både rakning och vaxning. Med Cellox20 försvinner håret för gott, både i ansiktet och på kroppen! Behandlingen passar både kvinnor och män.

 

Jag erbjuder hårborttagning med Cellox 20

Cellox20 är marknadens kraftfullaste och mest utvecklade utrustning för permanent hårborttagning. Tekniken är en vidareutveckling av traditionell IPL-teknik men ligger numera väldigt nära lasertekniken vad beträffar såväl stabilitet som säkerhet och snabbhet. Cellox20 har helt enkelt tagit det bästa från de båda världarna! Den är dessutom mycket snabbare än andra system, vilket gör att dina besök hos mig för att bli hårfri blir mycket mer tidseffektiva.

Hur fungerar det?

Traditionella IPL-system arbetar med korta och intensiva ljuspulser. Cellox-teknologin är en revolutionerande utveckling av denna befintliga teknologi som dels medför att styrkan och intensiteten i ljuset byggs upp blixtsnabbt, dels att ljuset bibehåller en stabil och jämn energi under hela pulsen. Genom att Cellox stabiliserar ljuset på detta sätt blir behandlingarna effektivare! Genom att man kan använda en betydligt lägre styrka än traditionell IPL minimerar man risken för pigmentförändringar och brännskador, samtidigt som man uppnår bättre resultat.

Unikt kylsystem!

Cellox 20 har ett effektivt kylsystem för kylning av det översta hudlagret under behandlingen, vilket förutom en väsentligt högre effektivitet också innebär en lindrigare behandling och att risken för skador i princip försvinner, även på mörkare hud. Cellox 20 är det enda systemet på marknaden, som kan erbjuda permanent hårborttagning på mörkare hudtyper.

Hela kroppen kan behandlas

De flesta hår- och hudtyper går att behandla, men generellt sett gäller att ju mörkare hår och ljusare hy, desto snabbare och bättre resultat får man. Vi får effekt på mörkare hårstrån, ej fjun, då dessa har för liten rot i hårsäcken för att ge effekt. Röda / ljusa / gråa strån får ej önskad effekt av Cellox20. Cellox 20 har inga begränsningar vad gäller behandlingsområde, utan fungerar lika bra i ansiktet som på kroppen. Dock kan det vid kraftig hårväxt, till exempel skäggväxt, krävas fler behandlingar.

Hur fungerar det?

Eftersom håret växer i olika cykler, måste man göra flera behandlingar för att bli av med allt hår för gott.
Håret har tre olika växtfaser:

Anagen fas (aktiv växtfas). 15-20 % av hårstråna befinner sig i denna fas.
Katagen fas (övergångsfasen). Håret slutar att växa, hårsäcken blir inaktiv och börjar krympa. 3-4 % av håren befinner sig i denna fas.
Varar 1-2 veckor.
Telogen fas (vilofas). Varar 5-6 veckor. I slutet av denna fas lossnar hårstråt och ett nytt börjar växa. Resterande hårstrån befinner sig i denna fas.

Cellox ödelägger endast de hårstrån som befinner sig i den aktiva växtfasen (anagena). Vid ca 70º C förstörs proteinet i dessa hårsäckar. Efter tre behandlingar har som regel 70 % av hårväxten försvunnit och efter sex behandlingar 90-95 %. Individuella variationer förekommer. Forskning pekar på att ett växande hårstrå som ödelagts inte växer tillbaka. Håranlag kan däremot aktiveras p.g.a. hormonell påverkan som tex klimakteriet. Detta rör sig då om nya hårstrån. Behandlingarna bör göras med 8-12 veckors mellanrum.

Vad händer med hårstråna efter behandling?

Cirka tre veckor efter behandling börjar hårstråna från de ödelagda hårsäckarna att ramla av.

Hur många behandlingar krävs?

Eftersom allt hår i det behandlade området kanske inte befinner sig i den aktiva växtfasen brukar man räkna med att det kan behövas ca 7-9 behandlingar. Vanligtvis görs behandlingarna med ca 8-12 veckors mellanrum för att vilande hårstrån som ej ödelagts under behandling ska hinna växa ut. Detta är naturligtvis individuellt och beror på behandlingsområde och hur snabb hårväxt man har.

Viktigt att tänka på före och efter behandlingen

Låt din hud vila från solning (både utomhus och solarium) en månad före och en månad efter behandlingen och använd alltid solskyddsfaktor. Rekommenderade solskyddsprodukter finns till försäljning i salongen. Om du vill ta bort hår mellan behandlingarna får du endast raka eller klippa bort det. Inga metoder som avlägsnar hårroten (till exempel vaxning, pincett eller diatermi) får användas! Brun-utan-sol produkter ska inte heller användas före behandling, då man vill att huden ska vara så ljus och opåverkad som möjligt vid behandlingstillfället.